POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Korzystając z formularza kontaktowego na naszej witrynie internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych) w celu odpowiedzi na Państwa zgłoszenie w formularzu kontaktowym. Jednocześnie uznają Państwo, że podanie Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania odpowiedzi.

Informujemy, że:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest Auto Wawer Mariusz Grzywacz Baurski z siedzibą w 04-647 Warszawa, ul. Widoczna 41, dalej jako Auto Wawer;
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Auto Wawer na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na pytania oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej;
  • Państwa dane osobowe mogą być powierzone podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Auto Wawer, np. w związku z obsługą systemów informatycznych;
  • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej;
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Auto Wawer przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa;
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ich przenoszenia;
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Przezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy;

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij